เตรียมความพร้อมระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ไทยเฮิร์บ จัดทำระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงบุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้อง ปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 

#Thaiherb #มาตรฐานISO17205