สัมนา พนักงานขาย (PC) เขตการขาย ภาคกลาง และ ภาคใต้

     สัมนาพนักงานขาย (PC) เขตการขาย ภาคกลาง และ ภาคใต้
ณ โรงแรมโรแมนติก จ.ขอนแก่น
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562
     การจัดสัมนาประจำปี พนักงานขาย (PC) ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ เทคนิคการขาย และมอบรางวัลนักการขายดีเด่น ประจำปี ให้กับพนักงานขายของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

          

          

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม