ผ่านการรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ( Green Industry 4 )

วันพุธที่ 17 มีนาคม นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล

ผู้อำนวยการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสถาบันไอเอสโอและกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เข้าตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

( Green Industry 4 ) ซึ่งบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด

ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4