ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้เดินทางมามอบน้ำดื่มและแอกกอฮอลเจล จำนวนอย่างละ 50 ชุด ที่แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมงานและประชาชนที่รับการตรวจ โควิค-19

" ไทยเฮิร์บ ห่วงใย"

วันที่ 1 กรกฎาคม 64 ที่แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย ต.วังจุฬา อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีมงาน ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการ SWAB มาตรวจแรงงานในกลุ่มแรงงานต่างด้าวภายในแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จำนวน 700คน

หลังตรวจพบ คลัสเตอร์ ในพื้นที่ อ.วังน้อย

เวลา 11.00 น นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้เดินทางมามอบน้ำดื่มและแอกกอฮอลเจล จำนวนอย่างละ 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมงานและประชาชนที่รับการตรวจ โดยมี นายเมธีท ขุนศรี ปลัดอำเภอวังน้อย เป็นผู้รับมอบ