บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567

คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

เข้ารับ "รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี2567-2569"

Premium Herbal Products 2024

โดยมี นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เป็นผู้มอบรางวัลในงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ครั้งที่ 21 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี