นศ.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้ามาชมงานบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกาามีความรู้ และมีทักษะในการนำเภสัสวัตถุมาผลิตเป็นยาจากสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคตามวิธีที่กำหนดไว้ในวิชาชีพ

 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด#บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม