ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย (ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ)

ใบอนุญาตเลขที่ : ฆท. 1821/2557

ชื่อผลิตภัณฑ์     :   ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย
ส่วนประกอบ      :   ลูกมะแว้งต้น ลูกมะแว้งเครือ  ใบกะเพราแดง ใบตานหม่อน  ใบสวาด หัวขมิ้นอ้อย สารส้ม
สรรพคุณ           :   แก้ไอ  ขับเสมหะ
วิธีใช้                :   อมครั้งละ 3-5 เม็ด เมื่อมีอาการไอ
การเก็บรักษา     :  ควรเก็บไว้ในที่แห้ง
ขนาดบรรจุ        :   20 เม็ด/ซอง  20 ซอง/กล่อง