ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-Cov2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

ชุดตรวจ COVID-19 (SARS-Cov2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)  "Novagen"

รายละเอียดสินค้า

1 กล่องประกอบด้วย ชุดตรวจโควิดจำนวน 20 ชุด

1 ชุดตรวจประกอบด้วย 

  • แผ่นทดสอบ
  • หลอดน้ำยา
  • ก้าน swap

วิธีใช้ชุดตรวจ “Antigen Test Kit”

  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะวางชุดตรวจให้ดี ด้วยใช้แอลกอฮอสล์ฆ่าเชื้อ
  • ล้างมือให้สะอาดหรือใส่ถุงมือ เพื่อรักษาความสะอาดของมือที่จะหยับจับอุปกรณ์
  • วิธีเก็บตัวอย่าง ให้ทำตามคำแนะนำที่มากับชุดตรวจอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละชุดตรวจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
  • เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จแล้ว และเตรียมอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานแล้ว ให้นำก้านสำลีมาหมุนใส่หลอดที่มีสารละลายตรวจเชื้อ หมุนวนอย่างน้อย 5 ครั้ง หรือ 15 วินาที แล้วบีบสำลีให้แห้งผ่านหลอด ห้ามใช้มือสัมผัสกับก้านสำลีหรือสารที่เก็บเชื้อมา จากนั้นนำก้านสำลีทิ้งใส่ถุงซีล และหยดสารละลายลงในแท่นตรวจตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจกำหนดไว้ รอผล 15-30 นาที ตามเอกสารกำกับชุดตรวจ

#ชุดตรวจโควิด #บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัช #องค์การเภสัชกรรม #COVID-19 #AntigenTestKit #SARS-Cov2 #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด