ชุดตรวจ Rapid  SARS-Cov2  Antigen Test Card (ATK) ยี่ห้อ LYSUN (Nasal Swap) 

ชุดตรวจ Rapid  SARS-Cov2  Antigen Test  (ATK) ยี่ห้อ LYSUN (Nasal Swap) 

สามารถตรวจ Covid-19 สายพันธ์ุ Omicron ✔️, Delta ✔️และสายพันธ์ุอื่นๆได้

รายละเอียดสินค้า

     -   ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

     -   ทดสอบหาเชื้อโดยวิธีการตรวจโพรงจมูก (Swab specimens - Front nose)

     -   สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง (Home Use)

     -   ให้ผลเร็ว อ่านผลในช่วง 15-30 นาที

 

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line Myshop

ราคาชุดละ 35 บาท

จำหน่ายยกกล่อง กล่องละ 875 บาท

1 กล่อง บรรจุ 25 ชุดตรวจ

ค่าจัดส่งเริ่มต้น 50 บาท กล่องต่อไปบวกเพิ่มกล่องละ 5 บาท

 

คำเตือน

     -   อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

     -   ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ควรยืนยันผลตรวจด้วยวิธี Real time PCR

     -   ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายว่ารับเชื้อโควิด-19 และผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 เท่านั้น

คำแนะนำ

     -   กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย

                                                                                                          

                                                                 

#ชุดตรวจโควิด #บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัช #องค์การเภสัชกรรม #COVID-19 #AntigenTestKit #SARS-Cov2 #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #ATK #Delta #Omicron