เปิดร้านศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลราชบุรี

ร้านศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลราชบุรี
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ระหว่างทางเดินไป OPD ผู้ป่วยนอก ตรงข้าม ตึกศูนย์หัวใจ มะเร็ง
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:30 น