รางวัลผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

รางวัลผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจำปี 2562 

ผลิตภัณฑ์ #พลูจีนอล โดย บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Award (PMHA) ประจำปี 2562

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด#บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม