ฉลองเปิดร้านใหม่ สาขา JJ Mall

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) จะมีพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ห้อง 378-380 ชั้น G ศูนย์การค้า JJ Mall ตลาดนัดจตุจักร วันที่ 18 สิงหาคม 60 เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป