ฉลองเปิดร้านใหม่ สาขา JJ Mall

   บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) จะมีพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ห้อง 378-380 ชั้น G ศูนย์การค้า JJ Mall ตลาดนัดจตุจักร วันที่ 18 สิงหาคม 60 เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

  โดย พลเอกศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานกรรมการ องค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) เพิ่มโอกาสในการส่งออกและเผยแพร่ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยสู่สากล